Nr.
Gimė
Mirė
   
1 Sonata Bendikienė
2 Josephina Bendikienė - Bareišytė 1914 1984
3 Eleonora Steponas Bendikienė - Jacevičiūtė 1826 1890
4 Danutė Bendikienė - Kailytė 1950 2010
5 Sigita Bendikienė - Kniulytė 1975
6 Danutė Bendikienė - Kušlytė 1948
7 Anastazija Petras Bendikienė - Luganeckytė 1960
8 Stanislava Petras Bendikienė - Noreikaitė 1915 1972
9 Vida Bendikienė - Norkevičiūtė 1952
10 Ona Bendikienė - Pudžiuvytė
11 Judita Bendikienė - Šležaitė 1777 5.07
12 Edita Bendikienė - Stanikaitė
13 Birutė Bendikienė - Valauskaitė 1948
14 Kazimiera Jurgis Bendikienė - Vyštartaitė 1881 1953
Atnaujinta: 4 spalio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2023)