Pirma karta
I-1Zita Abromienė - Šeputytė
 Ji susituokė su  Abromas
 Vaikai
 II-1Kristina Abromaitytė, Gimė 1995
 
 
Atnaujinta: 28 spalio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2022)