Protėviai iš Ričardas

TėvaiSeneliaiProseneliaiPro-proseneliai
2:Michniekas 4:8:16:
17:
9:18:
19:
5:10:20:
21:
11:22:
23:
3:Vanda Fetingytė
G: 1929
6:Antanas Fetingis
G: 1900
M: 1946
12:24:
25:
13:26:
27:
7:Bronislava Fetingienė - Bendikaitė
G: 1909
M: 1995
14:Povilas Bendikas
G: 1867
M: 1939
28:Antanas Bendikas
G: 20.11.1816
M: 08.02.1875
29:Eleonora Bendikienė - Jacevičiūtė
G: 1826
M: 22 .10. 1890
15:Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė
G: 1 .05. 1881
M: 1953
30:Jurgis Vyštartas
G: 1 .09. 1847
M: 28 .02. 1924
31:Petronėlė Vyštartienė - Gudauskaitė
G: 1880
M: 26 .03. 1928
Atnaujinta: 18 lapkričio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2022)