Protėviai iš Kristina Abromaitytė

TėvaiSeneliaiProseneliaiPro-proseneliai
2: Abromas4:8:16:
17:
9:18:
19:
5:10:20:
21:
11:22:
23:
3:Zita Abromienė - Šeputytė
G: 1961
6: Šeputis12:24:
25:
13:26:
27:
7:Albina Šeputienė - Kauliūtė
G: 1930
M: 2004
14:Albinas Kaulius
G: 1896
M: 1982
28:
29:
15:Zofija Kaulienė - Bendikaitė
G: 1900
M: 1972
30:Povilas Bendikas
G: 1867
M: 1939
31:Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė
G: 1 .05. 1881
M: 1953
Atnaujinta: 12 spalio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2023)