Protėviai iš Julius

TėvaiSeneliaiProseneliaiPro-proseneliai
2:4:8:16:
17:
9:18:
19:
5:10:20:
21:
11:22:
23:
3:Raimonda Šmitavičiūtė6: Šmitavičius12:24:
25:
13:26:
27:
7:Salomėja Šmitavičienė - Kauliūtė
G: 1937
M: 2012
14:Albinas Kaulius
G: 1896
M: 1982
28:
29:
15:Zofija Kaulienė - Bendikaitė
G: 1900
M: 1972
30:Povilas Bendikas
G: 1867
M: 1939
31:Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė
G: 1 .05. 1881
M: 1953
Atnaujinta: 10 spalio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2021)