Įžanga

Mes patenkam į nuostabų pasaulį, čia susitinkam, susipažįstam - ir valandėlę einam drauge. Po to išnykstam vieni kitiems iš akių ir dingstam taip pat ūmai ir nepaaiškinamai, kaip atėję. ("Sofijos pasaulis" J. Gaarder)

Svetainės struktūra:

Istorija, protėviai ir jų palikimas
Tūbinių istorija
Bažnyčios  jubiliejus
Paminklo  atstatymas
Mokykla

Bendikai

Gyvenimo knyga

100-mečio šventė

Lietuvoje
Emigracijoje
Noreikai
Kauliai
Vištartai
Fetingiai
Luganeckiai

KontaktaiČIA

Apie svetainę:

Gerbiami svetainės lankytojai!

Džiaugiamės,kad skiriate laiko ir  atsilankote svetainėje. Džiaugiamės jei randate sau kažką įdomaus. Domitės savo protėviais, giminės ir krašto istorija? Perteikiate šį domėjimasi savo atžaloms? Tuomet ši svetainė tikrai Jus turėtų sudominti.

Svetainė atnaujinta pagal 2012 m įkurtos svetainės "bendikine.lt" idėją. Pirmoji svetainė ir pradžia nebuvo tokia gyvybinga, bet prisidėjo prie giminės susitikimo-100-mečio šventės organizavimo.

Dabartinė svetainė veikia su didesnemis techninėmis galimybėmis ir platesne visuomenine apimtimi. Viena iš naujovių yra tai, kad joje yra integruotas ir veikia GedCom formatu suskaitmenintas platus gimines medis, kurį, atitinkamai "pašlifavę", galesime talpinti į bet kurią kitą genealogija užsiimančią platformą, taip pat ir į Ancestry.com, kur jau yra padaryta pradžia.

Kitas naujas svetainės aspektas tai platesnės lankytojų auditorijos pritraukimas talpinant  istorinę medžiagą apie Tūbines ir aplinkinius kaimus, vėliau čia įkurtos Tūbinių parapijos istoriją. Čia gyvenusių  giminystės ryšiai ir žmonių veikla siejama su Šilalės krašto istorija, nemaža dalimi įtakojo Žemaitijos, visos Lietuvos istorinius įvykius, taip pat lietuviškosios emigracijos veiklą Jugtinėse Valstijose ir kituose kraštuose. 

Svetainės struktūrą sudaro tokie skyriai:

Įžanga(arba pradinis-pirmas puslapis). Čia talpinamas turinys, kita informacija apie svetainę,

100-mečio šventė. Skyriuje talpinama 2012 metais įvykusio giminės susitikimo medžiaga.  

Genealogija.Čia skelbiamos giminės genealoginės lentelės. Jos papildomos pagal gautą naują informaciją, tikslinamos datos, vardai pavardės (laukiame papildymų ir patikslinimų).

Giminės medis išsiskleidžia pilnomis šakomis pagal alfabetą ir pavardę, atidarius bent vieną savo giminės narį ir paspaudinėjant "Protėviai" arba "Palikuonys".

Istorija. Skyriuje talpinama trumpa Žemaitijos, senosios šiaurės Karšuvos  ir pietų Medininkų žemių istorija, kur randasi dabartinės Tūbinės ir aplinkiniai Šilalės, Kaltinėnų ir Laukuvos miesteliai.

Gyvenimo knygaNorint peržiūrėti visą medžiagą būtina registracija svetainėje. Dalis medžiagos yra perkelta į viešai prieinamą skyrių "Tūbinių istorija"

Gyvenimo knyga tai istorinis, biografinis pasakojimas apie protėvius, jų kilmę, protėvių  keliones ir darbą  Amerikoje, apie Bendiko Povilo  šeimą, gyvenusią Pajerubinio kaime, vėliau Amerikoje ir galop įsikūrusią naująjame ūkyje, Brokštėnuose, apjungianti kelių  giminės kartų gyvenamąjį laikotarpį, iliustruota išlikusiais dokumentais ir nuotraukomis.

Tūbinių istorija. Tai atskira e-knyga tampantis skyrius, kurio gausi medžiaga renkama iš  knygų, senų spaudos leidinių, Tūbinių ir kraštiečių privačių nuotraukų rinkinių, gyventojų prisiminimų ir archyvų dokumentų. Tai nuotraukomis ir dokumentais  iliustruotas pasakojimas  apie Tūbinių parapiujois, Tūbinių krašto istoriją, istorinius įvykius ir žmones.

Dalis medžiagos apie Tūbinių bažnyčią, mokyklą ir  paminklą, svetainėje pateikiama atskirose skyreliuose.

Istorija. Protėvių palikimas. Žemaitijos istorijos fragmentai.

Skyriuje skirta vieta ir pagrindinėms giminės medžio šakoms: Kaulių ,Fetingių, Vištartų, Noreikų, taip pat Luganeckių ir kitų, gretimūjų giminių, trumpoms istorijoms.

Bendikai. Tai dalis B. Bendiko ruoštos medžiagos, giminės kilmės, archyvuose atrastų dokumentų analizė ir komentarai, trumpi Bendikų gyvenimo Lietuvoje ir emigracijoje aprašymai, faktai, legendos, vietovių, susijusių su giminėmis, vaizdai.

Kraštiečiai.Talpinamos nuorodos ir aktualūs straipsniai iš spaudos apie kraštiečius, žinomus žmones, kilusius iš čio krašto.

Mano ranča. Skyrius vadinamas pagal dainos "Mano Ranča" pavadinimą. Ši daina, sukurta amerikietiškos baladės "Home on the range" motyvais. Tai daina apie gimtūjų namų šilumą ir ilgesį, apie gamtą ir gimtuosius laukus. Dainuodami šią dainą lietuviškai arba klausydamiesi jos varijantų angliškai, mintimis būsime kartu su gimtąja žeme ir tėviške. Įsigilinkime į šios dainos žodžius, ypač į jos originalūjį varijantą angliškai. Jinai skambėjo, kai Amerikoje dar nebuvo paskelba nepriklausomybė, skambėjo tuo metu, kai mūsų protėviai šiame krašte plėšė niekada neartas žemes, medžiojo banginius ir sunkiai dirbo giliai po žeme. Ši daina galetų visus apjungti, o ilgainiui tapti giminės himnu.

Archyvas. Spaudos straipsniai ir nuorodos.

Kviečiame teikti atsiliepimus, siūlymus ir pastabas, visiems atsakysime ir šios svetainės darbą pagal galimybes gerinsime.

Pagarbiai, kraštietis,

Tado Bendiko(g. ~1770m)sūnaus Antano Bendiko(1816-1875)jauniausiojo sūnaus Povilo Bendiko(1867-1939)jauniausiojo sūnaus Alfonso Bendiko(1915-1993)jauniausiasis sūnus,

Augenijus Bendikas(g.1953)